Vanaf de start van uw nieuwbouwproject is elektriciteit op de werf noodzakelijk.

Bij een woning is de veiligheid van de elektrische installatie van primair belang. Er moet rekening gehouden worden met wettelijke vereisten, reglementen en keuringen. Uiteraard hechten wij hier zeer veel belang aan.

Wij letten er dan ook op dat alle regels en wetten inzake veiligheidvoorschriften nageleefd worden

Wij zijn uw betrouwbare partner in alle elektriciteitswerken: samen met u bespreken wij u uw specifieke noden en wensen, op basis waarvan een gedetailleerde offerte wordt opgemaakt.

Alle werken worden uitvoerig met de klant besproken, communicatie staat centraal in dit bedrijf.

Steeds meer particulieren en bedrijven renoveren en verbouwen hun woning of pand om te voldoen aan de behoeften van de ‘moderne mens’. Dit is dan ook de ideale gelegenheid om uw elektriciteits-leidingen eens grondig te laten controleren op veiligheid en optimaal functioneren.

Wij zorgen voor een grondige studie en stellen samen met u, volgens de wettelijke reglementen, een renovatieplan op voor uw elektriciteitsnetwerk.