Met de toenemende luchtdichtheid volstaat natuurlijk ventilatie niet langer voor het comfort en de gezondheid van de bewoners. Ventileren wordt dus een absolute noodzaak als je de kwaliteit van de binnen lucht wil waarborgen. Dat gebeurt door de zuurstof te vernieuwen en de bedorven lucht en interne vervuiling af te voeren. De geldende norm voorziet een globale minimale verversing van 3,6m³ per uur en per m².

Er bestaan 4 ventilatie systemen :

Systeem A: natuurlijke luchttoevoer en luchtafvoer
Systeem B : mechanische luchttoevoer, natuurlijke luchtafvoer geschikt voor renovatiewerken
Systeem C: natuurlijke luchtafvoer, mechanische luchtafvoer niet geschikt voor renovatiewerken
Systeem D: mechanische luchttoevoer en luchtafvoer geschikt voor nieuwbouw of grote renovatiewerken

In een goed geventileerde woning wordt het overtollige vocht samen met vervuilende stoffen afgevoerd. Het dagelijks openzetten van de ramen (verluchten) is onvoldoende, enkel een aangepast en permanent werkend ventilatiesysteem kan deze problemen oplossen.