Brioval is beter bekend als “de specilalist in vloerverwarming”. Vloerverwarming is de beste, comfortabelste en het meest gezonde afgiftesysteem. Natuurlijk is het in bestaande installaties niet altijd mogelijk om vloerverwarming te plaasten maar waar het wel mogelijk is zullen we dit systeem steeds adviseren.

Vloerverwarming vertoont, in vergelijking met de meer traditionele verwarmingssystemen, een bijna ideale warmtecurve.

De voordelen die je hiervan zal ondervinden zijn:

  • Een zeer behaaglijke warmte van voeten tot hoofd.

  • Geen storende luchtverplaatsingen d.w.z. minder tocht en stof hetgeen beter is voor de luchtwegen.

  • Geen opstapeling van warmte ter hoogte van de zoldering.

  • De thermostaat kan 2°C lager ingesteld worden dan bij traditionele verwarming, met behoud van dezelfde comfortabele warmte.

  • De relatieve vochtigheidsgraad ligt hoger. Dit is gezonder voor de luchtwegen.