Een warmtepomp gebruikt 60% tot 80% energie die gratis beschikbaar is in de natuur (water, grond, lucht) en geeft die warmte op een hogere temperatuur af aan een verwarmingssysteem (woningverwarming, sanitair warm water).

Lucht – Water

De warmtepomp gaat warmte onttrekken uit de lucht en deze dan afgeven aan een warmte-afgiftesysteem met water…

 • Duurzaam en zeer zuinig
 • Makkelijke en snelle plaatsing
 • Ideaal voor vloerverwarming en lagetemperatuurafgiftesystemen
 • Perfect te implementeren bij goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen
 • Meest rendabele systeem op de markt
 • Momenteel het grootste aandeel aan realisaties met warmtepompen
 • Geen grondboringen of vergunningen nodig
 • Temperatuurregeling per lokaal
 • Koelfunctie
 • Goede oplossing bij renovatiewerken

Bodem – Water

De warmtepomp gaat warmte onttrekken uit de grond en deze dan afgeven aan een warmte-afgiftesysteem met water…

 • Duurzaam en zeer zuinig
 • Ideaal voor vloerverwarming en lagetemperatuurafgiftesystemen
 • Perfect te implementeren bij goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen
 • Kan met een horizontaal captatienet in de grond of met grondboringen
 • Systeem behaalt zeer hoge rendementen
 • Redelijk grote basisinvestering

Vereist ingrijpende en dure graafwerken of diepteboringen

Water – Water

De warmtepomp gaat zijn warmte onttrekken uit grondwater en deze dan afgeven aan een warmte-afgiftesysteem met water.

 • Voor woningen gebouwlast > 30kW
 • Veel onderhoud nodig
 • Vergunningen nodig om water uit watervoerende lagen te mogen oppompen en er terug inpompen
 • Weinig toegepast systeem

Samen met u bekijken we graag de mogelijkheden.